Hétköznap 8-21, Szombat 8-15 -ig.
Telefon +36 70 299 9140

Grafológiai elemzés, Tanácsadás

"a valós szabadság létezéséről önmagunkban való beazonosíthatóságáról, felismerhetőségéről..."


A grafológiáról

Egy olyan megbízható, személyiségképet és működést meghatározó, hivatalosan is elfogadott módszer, aminek segítségével mind önmagunk, mind a saját világunk, környezeti kapcsolatunk megismerésével tudatosabbá, szabadabbá, sikeresebbé, örömteljesebbé tehetjük az életünk.
Alapjául: az életünk egyik leghosszabb ideig tartó tanulási folyamatunk eredményét, képét vizsgálja a grafológia, a kézírásunkat.  A tanult betű, formai és térkialakítást az ember tudatosan létrehozva, de tudattalan érzeti, érzelmi és gondolati világunkkal megtöltve, meghatározva alkotja meg az egyéni kézírását. A felnőttkori írásunk már nem olyan intenzitással, mint a tanulási és érési folyamatunk idején, de a sorsunkat követve folyamatosan adja vissza belső változásainkat és az életünk állandó alakulását  annak mindennemű változásában.
Aki: a kézíráselemzést választja a személyes kérdései megválaszolására több szintű és mélységű elemzések közül választhat szándékának megfelelően az alábbiak szerint:
 

Elterjedtebb grafológiai elemzési formák, területek
 
  • Gyors elemzés
A grafológia személyes megismerésén kívül személyiségünk főbb meghatározóit és jellemző tulajdonságainkat tartalmazza
 
  • Teljes személyiségkép
Minden olyan életterületünket feltáró részletes elemzés, ami a mindennapi ön és én-ünk értékelését teszi szükségessé az életünk általános társadalmi és én-igényeink alapján. Tartalmazza: önmagunkhoz való kapcsolatunkat, szűkebb-tágabb kapcsolati viszonyainkat, érzelem világágunkat, mentális képességeinket, energiáinkat és annak használatait, motivációinkat és „ösztön”működéseinket.
 
  • Illeszkedés, össze illőségi kapcsolati elemzés
Általában párkapcsolatban levők igényi alapján vagy munkatársi viszonyok vizsgálatára, de lehet szülő gyermek kapcsolat elemzésére is hatékonyan használni 
 
  • Munkahelyi, pályaalkalmassági elemzés
Elsősorban munkatárs kiválasztásnál munkáltató igénye alapján felépített elemzés. Gyakori a munkairányultság tekintetében a pályaválasztás szempontjából való használata, hogy milyen munkaterületen milyen képességeimet tudom leginkább tudásomnak megfelelően természetesen használni
 
  • Önismereti mély elemzés életútelemzés
Önmagunkról szól, arról, hogy a megélt én-ünk az ideális én-képünk és az önmagunkban rejlő, személyiségünket meghatározó belső energiák milyen kapcsolatban vannak egymással, mennyire és mennyiben élünk önmagunkkal harmóniában. Milyen tudati önmeghatározásaink vannak, amik kényszer érzetet képezve irányítja és vagy korlátozza céljaink vágyaink elérését. Mik azok a beállítódásaink, amelyek felismerése, megértése és változtatása esetén életvezetésünket tudatosan, valós akaratunknak megfelelően tudjuk szabadabban használni.
 
  • Egyéni szándékra fókuszált elemzés
Bármilyen irányú és szintű személyes kérdés megválaszolására fókuszálható a kézírásunk elemzése.

 
Grafológiai elemzés sajátosságai

- gyors elemzés, helyszínen
- általános elemzés
- önismereti mélyelemzés
- munkahelyi elemzés
- kapcsolati, párkapcsolati elemzés
- életút elemzés
- bármilyen önmagunkban felmerülő, megbeszélés alapján fókuszálható elemzés
- teljes személyiségkép készítése
- illeszkedés, össze illőségi kapcsolati elemzés
- egyénre szabott elemzések

Galgóczi András
Grafológus
 
A grafológiai elemző foglalkozáson történő részvételre, jellegtől és mélységtől függetlenül, telefonos időpont egyeztetés útján van mód. A kiválasztott elemzés típus függvényében, további egyénileg meghatározott írásminták leadása is szükséges eltérő ütemezésben.
 
Amennyiben a telefonos megkereséseket nincs módunk fogadni, a szám-kijelzett hívásokat minden esetben visszahívjuk.